Catering

Nasz najnowszy produkt to usługa cateringu

który jest odpowiedzią na zgłaszane przez naszych Klientów zapotrzebowanie na ten właśnie rodzaj produktu. Usługę tę realizujemy zupełnie indywidualnie lub też może być ona uzupełnieniem zakresu działań w ramach procesu obsługi nieruchomości.