32 705-08-01

Ochrona fizyczna

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z Koncesji MSWiA nr L-0114/07 świadczymy profesjonalne usługi w zakresie ochrony osób i mienia:

  1. posiadamy wykwalifikowanych, przeszkolonych i umundurowanych pracowników dbających o bezpieczeństwo osób, zapobiegających włamaniom, kradzieżom i niszczeniu powierzonych naszej opiece obiektów,

  2. dysponujemy niezależnymi środkami łączności bezprzewodowej oraz samochodami służbowymi,

  3. na zamówienie naszych Klientów sporządzamy autorskie plany ochrony obiektów,

  4. obsługujemy różne placówki bez względu na lokalizację i wielkość,

  5. przy wykorzystaniu systemu kontroli czasu pracy ACTIVE GUARD monitorujemy wypełnianie obowiązków przez pracowników, którzy ponadto podlegają stałemu i bezpośredniemu nadzorowi przez wyspecjalizowane służby naszej firmy,

  6. posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w pełnym zakresie.

Podstawową misją naszej firmy w zakresie ochrony mienia jest skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa naszym Kontrahentom i ich obiektom.

Probet Group S.A.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-34-073

Probet Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 928-16-96-511

Probet Pro Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/2
41-506 Chorzów
NIP: 627-26-74-721

Raffen Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-37-539

Probet Usługi Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-38-036