32 705-08-01

Outsourcing usług

Outsourcing jest nowoczesną usługą pozwalającą korzystającym z niej przedsiębiorstwom na znaczne obniżenie kosztów.

Stanowi również skuteczne rozwiązanie kłopotów z pozyskaniem odpowiedniej ilości i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, z którym boryka się obecnie coraz więcej polskich przedsiębiorstw. W przypadku usługi outsourcingu przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz usługa – wykonywana przez tegoż Pracownika. Koszt takiej usługi można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności firmy. Taką formę zatrudnienia wprowadziliśmy już w 2006 roku. Pracownicy firmy Probet Sp. z o.o. świadczą usługi pracy w kilkudziesięciu firmach z powodzeniem zajmując stanowiska m.in.: serwisanta, konserwatora, magazyniera, pracownika biurowego, pracownika działu księgowości czy działu obsługi klienta.


Nasi obecni Klienci wskazują na wiele wymiernych korzyści płynących z usługi Outsourcingu. Wśród nich najczęściej wymieniane są:

  • obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 50% fakturowanej kwoty

  • brak kosztów związanych z obsługą kadrowo – płacową tj. rozliczanie świadczeń socjalnych, odpraw, uiszczanie składek ZUS, rozliczanie podatku dochodowego, przygotowywanie deklaracji podatkowych;

  • brak kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi;

  • brak kosztów związanych ze zwolnieniami pracowników;

  • oszczędność czasu związanego z rekrutacją.

PROBET
PROBET

Usługa Outsourcingu stanowi optymalne rozwiązanie pozwalające szybko zaangażować personel wtedy, gdy dany termin tego wymaga.

Usługa ta wykorzystywana jest również w razie konieczności tymczasowego zastępowania pracowników, którzy korzystają np. ze zwolnień lekarskich, a także gdy rozwój firmy wymaga kolejnych osób, natomiast ich zatrudnienie wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów (np. składki na fundusz socjalny, PFRON itp.). Mogą Państwo być pewni, że dostarczymy wyszkolonych fachowców, którzy wykonają to, co powinno być zrobione - bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów, związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, doborem odpowiedniej kadry czy rekrutacją. Przejmujemy wszelkie obowiązki pracodawcy, dzięki czemu Wasze przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszty pracy.

Probet Group S.A.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-34-073

Probet Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 928-16-96-511

Probet Pro Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/2
41-506 Chorzów
NIP: 627-26-74-721

Raffen Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-37-539

Probet Usługi Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-38-036