32 705-08-01

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego 2018

DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_do_sprawozdania_finansowego_2018.pdf

MEMORANDUM INFORMACYJNE z badania rocznego sprawozdania finansowego 2018

MEMORANDUM_INFORMACYJNE_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego_2018.pdf

SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018

SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_2018.pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Probet Group S.A. 2018

SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_Probet_Group_S.A._2018_(2).pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_ROK_2018.pdf

Probet Group S.A.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-34-073

Probet Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 928-16-96-511

Probet Pro Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/2
41-506 Chorzów
NIP: 627-26-74-721

Raffen Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-37-539

Probet Usługi Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-38-036