32 705-08-01

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_ROK_2019.pdf

SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019

SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_2019.pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Probet Group S.A. 2019

SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_Probet_Group_S.A._2019.pdf

MEMORANDUM INFORMACYJNE2019

MEMORANDUM_INFORMACYJNE2019.pdf

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego 2019

DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_do_sprawozdania_finansowego_2019.pdf

Probet Group S.A.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-34-073

Probet Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 928-16-96-511

Probet Pro Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/2
41-506 Chorzów
NIP: 627-26-74-721

Raffen Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-37-539

Probet Usługi Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-38-036