32 705-08-01

2020-10-21

WEZWANIE DRUGIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20.09.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa się akcjonariuszy Probet Group S.A. (dalej: "Spółka”) posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Limanowskiego 9/1 dokumentów tych akcji.

Wezwanie_II.pdf

2020-09-28

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20.09.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa się akcjonariuszy Probet Group S.A. (dalej: "Spółka”) posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Limanowskiego 9/1 dokumentów tych akcji.

WEZWANIE.pdf

2020-09-14

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - protokół za rok 2019

Dnia siódmego września dwa tysiące dwudziestego roku (07-09-2020 r.), w Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 21/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki o firmie: Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą: 41-506 Chorzów, ulica Limanowskiego 9/1...

ZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_AKCJONARIUSZY_-_protokol_za_rok_2019.pdf

2020-09-14

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - protokół za rok 2018

W dniu trzynastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (13.06.2019) roku, w Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie...

ZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_AKCJONARIUSZY_-_protokol_za_rok_2018.pdf

2020-09-14

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - protokół za rok 2017

W dniu dziewiętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego (19.06.2018) roku, w Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie...

ZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_AKCJONARIUSZY_-_protokol_za_rok_2017.pdf

Probet Group S.A.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-34-073

Probet Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 928-16-96-511

Probet Pro Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/2
41-506 Chorzów
NIP: 627-26-74-721

Raffen Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-37-539

Probet Usługi Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-38-036