32 705-08-01

Zarząd

  • Wojciech Przybylski - Prezes Zarządu

  • Jarosław Fiebig - Prokurent

Rada Nadzorcza

  • Bartosz Zych - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Wiktoria Przybylska - Członek Rady Nadzorczej

  • Sebastian Łabądź - Członek Rady Nadzorczej

  • Teresa Sarno - Członek Rady Nadzorczej

  • Agnieszka Kołaczyk - Członek Rady Nadzorczej

Probet Group S.A.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-34-073

Probet Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 928-16-96-511

Probet Pro Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/2
41-506 Chorzów
NIP: 627-26-74-721

Raffen Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-37-539

Probet Usługi Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 9/1
41-506 Chorzów
NIP: 627-27-38-036